הוראות מכ”ר: כיצד להכין את עסקך לבדיקות ואישורים

הוראות מכ"ר
נועה אזולאי, מרץ 2, 2024
נועה אזולאי, מרץ 2, 2024
ניווט נוח בעמוד

קבלת אישור לשהייה במבנה ושימוש בו לצרכים שונים, מתרחשת רק לאחר שכל הנושא של בטיחות אש הוסדר בצורה המיטבית ובהתאם להוראותיו של מפקד הכבאות הראשי, הנקרא גם הוראות מכ”ר, המדברת בעיקר על הוראות נציבות כבאות והצלה על סדרי בטיחות אש בכל עסק/נכס קיים.

החשיבות של עבודה על פי הוראות המכ”ר, באה לידי ביטוי בעובדה שהן מהוות חלק בלתי נפרד מכל אישור שיש להמציא בתחום הנדל”ן, בין אם מדובר בנכס שישמש למגורים, נכס שתתרחש בו פעילות מסחרית, ציבורית ועוד. אלמלא יתקבלו אישורים לעמידה בתנאים שמעמידות אותן הוראות, כל אחת על פי תחומה, השימוש באותו מבנה ייחשב כבלתי חוקי. מגוון סוגי הוראות מפקד כבאות ראשי (מכ”ר) קיימות בישראל, כשהדגש והיעד המשותפים לכולן הם השגת היכולת האופטימלית להגן על חיי אדם ועל ציוד פיזי, באופן ייעודי ובהתאם לסוג המבנה.

מהן הוראות מכ”ר?

הוראות מכ”ר הן למעשה הפקודות שיש לפעול לפיהן, כדי לשמור על בטיחות במבנים ובמתחמים שונים, בכל הקשור לכבאות והצלה. כל הוראה הממוספרת בנפרד, מתייחסת לסוגים שונים של פעולות ונושאים בתחום הכבאות, או לסוגים שונים של מבנים בעלי ייחודיות כלשהי, או מבנים שמתאפיינים בסוג אוכלוסייה מסוים השוהה בתוכם בדרך כלל, שמצדיק דרכי פעולה ייעודיות ונהלים ספציפיים, לצורך שמירה על בטיחות.

סוגי הוראות מכ”ר

להלן מספר דוגמאות להוראות מפקד כבאות ראשי:

  • 503 הכנת תיק שטח – הוראת מכ”ר זו מתייחסת לצורך להיערך באופן האופטימלי לתרחישי פתע, כגון שריפה, קריסת מבנה או התרחשות פתאומית שמצריכה סיוע של כוחות הכבאות וההצלחה. הנהלים הברורים והפעולה על פיהם כמו שהם מתועדים בתיק השטח, מייעלים את הטיפול במצבים כאלה ועשויים להציל חיים. כשמדובר במבנה חדש, הכנת התיק מהווה תנאי לאישור שהייה בו, אך כשמדובר במבנה שכבר קיים – יש להגיש את התיק בביקורת התקופתית.

הפוקוס בהוראת מכ”ר זו היא היערכות מיטבית לכל תרחיש, באופן אחיד בכל סוגי המבנים והחללים בהיבט הניסוח – אך בהתאמה ודיוק לצורכי המקום עצמו. הוראה זו אינה מתייחסת למפעלים ולבתי עסק גדולים, הנדרשים להכנת תיק ייעודי הקרוי תיק מפעל.

  • 523 סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך – הוראה המתייחסת לנהלים וכן תוכנית בטיחות אש במוסדות חינוך. מבנים כאלה מתאפיינים בגודל פיזי רב ובצפיפות, ביחס למבני ציבור אחרים – ובנוסף באוכלוסייה מאופיינת מבחינת גילאים, כיוון שבחלק ניכר מן המבנים בענף זה, היא מורכבת מילדים צעירים שאינם בשלים מספיק כדי להגיב באופן מיטבי בעיתות חירום. בשל כך, כלל השוהים המבוגרים במוסדות החינוך מכל הסוגים, צריכים להכיר את ההוראה הזאת ולהבין כיצד לנהוג במקרה של שריפה, או למנוע שריפה ככל הניתן.

הוראת מכ”ר זו רלוונטית גם כאשר מוסד החינוך הוא ארעי או כשמדובר בהתארגנות חוץ מבנית הקשורה בתחום החינוך, למשל קייטנת קיץ או פעילויות מחוץ לבית הספר הנדרשות באישור של יועץ בטיחות אש על פי הוראת המכ”ר.

  • 532 אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד – הוראה המסדירה את האופן שבו יוגשו ההסברים הטקסטואליים והגרפיים הנוגעים לשמירה על נהלי הבטיחות, כדי לפשט את הפעולות הנדרשות ולייצר אחידות בין כל הטפסים המוגשים. הסדר והאחידות במסמכים רשמיים וחשובים כל כך, מסייעים לניהול נכון של ההוראות ולעמידה בהן, באופן השומר על חיי אדם ומסייע למניעת דליקות.
  • 534 אמצעי כיבוי באתרי איחסון צמיגים – דוגמה להוראה המתייחסת לציוד ספציפי שנמצא בתוך מבנה מסוים ולאופן שבו יש לנהל את נושא בטיחות האש בתוכו. במסגרת העמידה בהוראה זו, על בעלי מחסנים לצמיגים, או נכסים המכילים בתוכם אזורי אחסון לצמיגים, כגון מוסכים או פנצ’ריות, לייצר מרחקים פיזיים בין מקומות האחסון, לשמור על כמות מקורות מים מסוימת ולעמוד בתנאים נוספים. ההתייחסות לצמיגים ולחומרים השומניים והדליקים המצויים עליהם, בפרט כשמדובר בצמיגים משומשים, היא כאל מחוללי הצתה מוגברת, על כן אישור יתקבל רק לאחר שהמקום יאורגן על פי הוראת מכ”ר זו.
  • 536 משטר הפעלות מערכת בטיחות אש – בכל מבנה המקבל אישור בטיחות אש לעסק, קיימות מערכות שונות שמטרתן העליונה היא אחת, לשמור על בטיחות האנשים השוהים במבנה. המערכות יכולות להיות אחרות מאוד זו מזו ולהפעיל חלקים במבנה שכלל אינם דומים האחד לשני, למשל מערכת אחת שאחראית על המעליות, שניה על נעילת ופתיחת דלתות, שלישית על הפעלת גנרטור חירום ועוד. אי סדר בהפעלת המערכות השונות, עלול להוביל לתוצאה ההפוכה מהיעד ולחוסר יעילות ואי שמירה על בטיחות האש. הסדר המוחלט מראש והאפקטיבי, על פיו יפעלו המערכות השונות ובהתאם להוראת מכ”ר זו, מאפשר שליטה וארגון יעילים של אמצעי כיבוי האש או מניעת התפשטותה במקרי חירום.
  • 550 מערכות ציוד לגילוי וכיבוי אש – בהוראה זו מפורטים כל האמצעים, המכשור, המערכות והציוד המשמשים לגילוי אש ושריפות, תוך מסירת אינפורמציה מלאה גם בנוגע לשימוש הנכון בהם וכן הסינכרון ביניהן – בדומה במקצת להוראת מכ”ר 536. הוראת המכ”ר הזו מתייחסת גם לכמות הפריטים הדרושה מכל מערכת או סוג ציוד שהוא, בהתאם לסוג המבנה וגודלו, זאת כדי להגיע למיקסום היעילות בשמירה על בטיחות האש במתחם ולייצר מעטפת הגנה איכותית ואפקטיבית.

מדוע קריטי למלא אחר ההוראות?

הוראות מכ”ר נועדו כדי להציל חיים, פשוטו כמשמעו. ישנם סעיפים דומים עד חופפים בין ההוראות השונות, אך ככלל הן אחרות זו מזו באופן שמאפשר התייעלות ואופטימיזציה בשמירה על חיי אדם, הן בהיבט המערכתי הפיזי – קרי, אמצעים פיזיים ושימוש במכשירים שונים, אך גם בהיבט הפסיכולוגי, שמהווה מרכיב חשוב במניעת מקרי שריפה או מקרי חירום אחרים וכן בהתנהלות נבונה בזמן אמת, כאשר מצבים כאלה מתרחשים.

יועץ לקבלת רישיון עסק אשר מבצע היכרות מעמיקה של בעלי בתים, מנהלי עסקים ואחראים על נדל”ן הנדרש באישור באשר הם, עם הוראות המכ”ר בכלל והוראת המכ”ר הרלוונטית אליהם ספציפית בפרט, מגבירה את יכולת התגובה המהירה והראויה של כלל המערכות, לרבות הרכיב האנושי, למצבי חירום מסוגים שונים ולניצול מקסימלי של מערכות הכיבוי לסוגיהן.

פירוט סיווג פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים

לנוחותכם, קישור להורדת מסמך pdf עם פירוט מלא פורסם באתר משרד הפנים רישוי עסקים, במסמך תקבלו מידע על חלוקה למסלולים: תצהיר, היתר מזורז א’, היתר מזורז ב’. וטבלת פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים.

במסמך תמצאו את כל הקישורים הרלוונטיים, שיעזרו לכם להתקדם עם הוצאת רישיון עסק. השאירו פרטים בטופס ונשמח לעזור לכם עם ליווי בכל שלבי התהליך עד לקבלת הרישיון וטיפול במסמכי דרישות מביקורת שנתית של הרשויות השונות.

יצירת קשר

השאירו פרטים ואת נושא הפניה ואני אדאג לחזור אליכם בהקדם

Open chat
1
עזרה מישהו?
נועה כיבוי ורישוי
היי
אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן