מהו הליך העברת בעלות ומתי הוא נדרש?

בעלות ברישוי העסק
נועה אזולאי, מרץ 2, 2024
נועה אזולאי, מרץ 2, 2024
ניווט נוח בעמוד

בסוג מסוים של עסקים, גם אם אחד השותפים בעסק פרש מהשותפות, יש לבצע העברת בעלות בתוך רישוי העסק. כיצד ניתן להעביר בעלות? באילו מקרים נוספים זה נחוץ?

שינוי של בעלות על בית עסק, מחייב הגשה של בקשה לשינוי בעלות על העסק. הליך שינוי בעלות ברישוי העסק הוא כל העברה של בעלות על עסק או של ניהולו לאדם או לגוף שונה, מזה הרשום ברישיון העסק הנוכחי.

מתי צריך להחליף בעלות?

אם אתם תוהים מי צריך רישיון עסק, נגיד כי אלו עסקים השייכים לתחומים כמו בריאות, מזון, תעשייה, חקלאות, אבטחה, רכב ותחבורה,  נופש וספורט ועוד. הפעלה של עסק בתחומים הללו מבלי להוציא רישיון, היא עבירה פלילית, הגוררת קנסות כבדים ועונשי מאסר.

אבל לא כל בית עסק מחויב בהוצאת רישיון או בהליך העברת בעלות, כאשר הוא עובר לידיים אחרות. בין העסקים הפטורים מחובה זו, כלולים משרדים של בעלי מקצועות חופשיים כמו עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצי מס וכד’, כמו גם קליניקות של פסיכולוגים, מכוני התעמלות וכושר (מתחת לגודל מסוים), גני ילדים ועסקים בתחום המסחר, כמו חנויות בגדים, צעצועים, פרחים, כלי בית, כלי כתיבה וכיוצא באלו.

החלפת בעלות 

כל שינוי בעלות בעסק מסוים המחויב ברישיון, לרבות החלפת בעלות, מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק. השינויים הללו, כפי שהם מפורטים בתקנות רישוי עסקים, כוללים החלפת או עזיבת שותף בעסק, החלפת מנהל העסק, שינוי של שם החברה או התאגיד, או פטירתו של בעל העסק. כשמדובר בחברה או תאגיד, גם העברת השליטה בחברה לאדם שאינו רשום כבעל העסק, או העברה של יותר ממחצית מניות החברה לאדם אחר, נחשבת לשינוי בעלות.

הליך העברת בעלות

תיקון 34 בשביל חוק רישוי עסקים מאפריל 2021, מקצר משמעותית את הליך שינוי הבעלות ברישוי עסק ונכנסו לתוקף גם מסלולי רישוי דיפרנציאלים.

ההליך נפתח בהגשת בקשה לרישיון בשל שינוי בעלות. לטופס הבקשה, יש לצרף תצהיר החתום על ידי בעל העסק, בו הוא מתחייב שלא חלו בבית העסק שינויים, מאז הונפק הרישיון הקודם. בעל העסק מתחייב במעמד זה, להשלים מסמכים ותנאים קודמים שלא השלים לטובת הרישיון הקיים, אם יש כאלה.

השינויים עליהם מדובר הם כמו הגדלת או הקטנת שטח העסק, שינויים פנימיים או חיצוניים, שינויים סניטריים, שינוי של מהות העסק או ביטול/תוספת פריט רישוי. ללא תצהיר כזה, יינתן לבעל העסק החדש היתר זמני ל-90 יום והוא יטופל במסלול הרגיל.

בסוגי עסקים שאינם נזקקים לאישור של המשטרה, בעל רישיון העסק היוצא והנכנס, חותמים על העברת בעלות, על גב טופס 2 ברשות לרישוי עסקים. הרשות  מנפיקה רישיון רגיל בכפוף לתנאים ובהמשך מיידעת את נותני האישור, על החלפת הבעלות ומתן הרישיון לעסק, שיהיה בהתאם לאורך תוקפו של הרישיון הקודם.

שינוי בעלות בעסק הדורש אישור משטרתי

בעסקים מסוימים, נדרש אישור של המשטרה לקבלת אישור. הבקשה עוברת למשטרה לבדיקת עבר פלילי. אם היא מאשרת או לא מגיבה בתום חודש, הרישיון יונפק. אם מדובר בעסק העובר בעלות, החייב באישור משטרתי ועדיין לא קיבל אותו, יונפק רישיון חדש שתוקפו כתוקף הרישיון המקורי. במקרי סירוב, יכולים הצדדים להודיע שביטלו את העברת הבעלות. בעל העסק הקודם, יכול במקרה כזה לבקש מהרשות את השבת רישיון העסק הקודם.

העברת בעלות בעקבות פטירה או סגירת העסק

כאשר שינוי הבעלות על העסק מתחייב מפטירה של בעל העסק, צריכים יורשיו להגיש לרשות לרישוי עסקים תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבתם המשפחתית למנוח.

אם העסק ימשיך להיות מנוהל על ידי אחד מיורשיו של הבעלים, אם זה בן/ת הזוג, ההורים או הצאצאים (שהודיעו לרשות על פטירתו בתוך 90 יום מהפטירה, תוך הצגת המסמכים הנדרשים), תעניק להם הרשות רישיון עסק על שם הבעלים החדש, שתוקפו כתוקף הרישיון הקודם.

אם יודיעו בני המשפחה שהעסק ינוהל או יעבור לבעלותו של אדם אחר, יתבצע תהליך שינוי בעלות רגיל. במקרה של סגירת עסק, בעליו מחויב להודיע על כך בכתב, לרשות הרישוי. כל עוד לא הועברה הודעה כזאת, תחול האחריות משפטית לניהול המקום, על בעל העסק הרשום.

פירוט סיווג פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים

לנוחותכם, קישור להורדת מסמך pdf עם פירוט מלא פורסם באתר משרד הפנים רישוי עסקים, במסמך תקבלו מידע על חלוקה למסלולים: תצהיר, היתר מזורז א’, היתר מזורז ב’. וטבלת פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים.

במסמך תמצאו את כל הקישורים הרלוונטיים, שיעזרו לכם להתקדם עם הוצאת רישיון עסק. השאירו פרטים בטופס ונשמח לעזור לכם עם ליווי בכל שלבי התהליך עד לקבלת הרישיון וטיפול במסמכי דרישות מביקורת שנתית של הרשויות השונות.

יצירת קשר

השאירו פרטים ואת נושא הפניה ואני אדאג לחזור אליכם בהקדם

Open chat
1
עזרה מישהו?
נועה כיבוי ורישוי
היי
אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן