צו רישוי עסקים: צעדים והנחיות להוצאת רישיון בהצלחה

צו רישוי עסקים
נועה אזולאי, מרץ 2, 2024
נועה אזולאי, מרץ 2, 2024
ניווט נוח בעמוד

למרות מה שרבים נוטים לחשוב, התנאי לקבלת רישיון עסק לא תלוי בחוק. למעשה, התנאי לקבלת הרישיון לעסק תלוי מותנה בקבלת צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), שנחקק בשנת 1968, הצו מהווה המקור הרשמי והיחידי על פיו נקבע איזה עסק חייב בהליך רישוי עסק ורישיון עסק. רשימת עסקים טעוני רישוי היא רשימה סגורה המתעדכנת מדי פעם מטעם משרד המשפטים.

מה מטרת צו רישוי עסקים?

צו רישוי עסקים מרכז את כלל העסקים שנדרשים לעבור הליך רישוי לפתיחה והפעלה של עסק. להבדיל מהחוק שעוסק בתחום זה, הוא לא מפרט את ההליכים והפעולות שחשוב לעשות כדי שעסק יעמוד בדרישות של גורמי הרישוי השונים, ומטרתו היא – לציין את העסקים שנדרשים לעמוד במסגרת חוק רישוי עסקים וכך להבהיר לבעלי עסקים אילו עסקים מחוייבים להוציא רישיון עסק, עסקים אלו נקראים עסקים טעוני רישוי.

מטרתו היא ליצור אחריות והבטחת איכות נאותה כלפי הסביבה, וכן כדי למנוע מפגעים או מטרדים הקשורים לאיכות הסביבה, הצו מבטיח את מניעת הסכנות הצפויות לשלום הציבור וכן יגן באמצעות משטרת ישראל מפני שוד ופריצות. ביישום הוראת הצו אנו דואגים לבטיחות של כל הנמצאים במקום בית העסק ובסביבתו כתקנה מטעם משרד התעשייה, המסחר, העבודה והרווחה.

התקנות, החוק וכן צו רישוי עסקים קובעים גם מהם כלי האכיפה בידי הרשויות כלפי עסקים  ללא רישיון ומה על האזרח לעשות כאשר בקשה שהגיש לרישיון סורבה או מעוכבת.

לדוגמא – כאשר מדובר בעסק המייצר הדברה בדשנים או בתרופות, למשל וטרינריה יש למנוע סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום במקורות מים עקב שימוש בחומרי הדברה. יש להבטיח את בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים. יש גם לקיים את החוקים הנוגעים לנושא כבאות וכיבוי אש.

על מי תקף החוק?

החוק תקף לגבי אחוז עיקרי מהעסקים  במדינת ישראל, ומונה מעל למאה סוגי עסקים המחויבים ברישיון בכל ענפי המקצועות אם זה דלק, מזון, חקלאות, בעלי חיים, תרופות ועוד.

איך יזם או בעל עסק יכול לדעת, האם העסק שלו טעון רישוי?

צו רישוי עסקים מוצג כטבלה, אותה חילקו ל- 10 קטגוריות מתחומי עיסוק שונים. אלו הן קבוצות פרטי הצו. עסקים אשר נכללים תחת אחת או יותר מהקטגוריות הללו מחויבים בהוצאת רישיון עסק, אשר בלעדיו לא יוכלו להפעילו כחוק. הצו מפרט בהרחבה את מטרות הרישוי לכל אחת מהן, מומלץ להיוועץ עם יועץ בטיחות אש וכך להימנע מבדיקות ואישורים מיותרים.

להלן 10 הקטגוריות של עסקים טעוני רישוי. הרשימה מפורטת בטבלת צו רישוי עסקים העדכנית, נכון לשנת 2023:

 1. בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
 2. דלק ואנרגיה
 3. חקלאות, בעלי חיים
 4. מזון
 5. מים ופסולת
 6. מסחר ושונות
 7. עינוג ציבורי, נופש וספורט
 8. רכב ותעבורה
 9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 10. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

מה עוד מפורט בתוך צו רישוי עסקים?

פרט ל- 10 הקטגוריות של העסקים המפורטים בתוך צו רישוי עסקים, מופיעות עמודות נוספות בטבלה. להלן הסבר כללי בנושא:

בצידה הימני של הטבלה מופיעים מספרים, המייצגים את מספר פריט הרישוי. המספר המייצג, המופיע בעמודה הראשונה, מפרט את התנאים להפעלת העסק בהתאם לחוק.
בעמודה השנייה, מפורטים מהות העסק או סוג הפעילות. סוגי הפעילות האלו יכולים להיות הפצה של מזון ומשקאות, מכירה של ציוד רפואי, גידול בעלי חיים ועוד.
יתר העמודות מייצגות את הרשויות השונות שהעסק זקוק לאישוריהן לצורך הפעלתו בהתאם לחוק או תנאים ואישורים מיוחדים, כמו הוכחות נגישות לדוגמה.

כך לדוגמה, לצד עסק מתחום המזון, בית קפה, שמופיע תחת כפריט 4.2 ב, מפורטים גורמי הרישוי שנדרשים לספק אישורים – משטרת ישראל, משרד הבריאות, כבאות והצלה וכן הלאה.

חשוב לציין, שכל עסק נדרש לאישור מחלקת הנדסה באופן אוטומטי, גם אם זה לא מצוין באופן מפורש.

איך קוראים את צו רישוי עסקים?

כל קבוצה בתוך הטבלה מכילה בסדר כרונולוגי לפי פריט הרישוי תתי מקצועות/שמות עסקים לפי הענף, לדוגמא:

קבוצה 1 -בריאות

 • תת סעיף 1.1 בית מרקחת
 • תת סעיף 1.2 תמרוקים

לכל אחד מאלו יהיה מפורט בהמשך הטבלה גורמי הרישוי שצריכים להגיע לביקורת/או רק לידיעה, למשל – משרד הבריאות, משרד העבודה (תמ”ת), הנדסה, משטרה, כבאות, נגישות.

בטבלה גם נוכל לקבל את המידע לפי גודל העסק האם נדרש מבחינת כבאות אש בתצהיר ושמירה על סדרי בטיחות אש בתיק בטיחות שמקים הלקוח לעסק, וחותם על התצהיר שהוא מקיים את הדרישות באופן שוטף שנתי, או האם הכבאות במקרה זה תגיע לביקורת ותוציא מסמך דרישות לכיבוי אש במסגרת הרישוי.

טבלה ניראה גם האם העסק יכול להיות מוגש בהליך היתר מזורז א’ או ב’, ורשיון על יסוד תצהיר טופס 5, ואם פורסם מפרט אחיד לגבי עסק זה, או לא.

על פי חוק זהו צו רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 וכל עסק מחויב לבדוק את הצו, כיוון שזהו המקור הרשמי הקובע מי חייב בהליך לרישוי עסקים ובהוצאת רישיון עסק.

מה מציין הסימון (+) בתוך צו רישוי עסקים?

הסימון (+) בתוך צו רישוי עסקים נועד לציין שהרשות מחויבת אך ורק ליידע את הגורם המאשר, אך אלא אם הגורם המאשר מחליט אחרת, אין הכרח באישורו כדי להשלים את הליך רישוי העסק. כמו כן, לגורם המאשר ניתנת הרשות להגיע לעסק לצורך ביצוע בדיקות וביקורות, אם היא מעוניינת בכך.

מהו מסלול תצהיר ת’ בתוך צו רישוי עסקים?

צו רישוי עסקים, וכן הרפורמה לרישוי עסקים משנת 2018 (תיקון 34 לחוק), קובעים כי עבור חלק מדרישות הצו יש מסלול תצהיר. זהו מסלול, אשר במסגרתו בעל העסק נדרש להצהיר על כך שביצע את כל המוטל עליו על פי חוק. חתימה על תצהיר ת’ מעבירה את מלוא האחריות לבעל העסק.

מסלול זה שונה מהמסלול המלא, המחייב את בעל העסק להזמין את הרשויות והגופים הנדרשים לצורך בדקות ואישורים שונים, כמו אישור כיבוי אש או אישור תברואה לדוגמה. לצורך קבלת האישורים מהרשויות והגופים השונים, בעל העסק נדרש לזמן אותם לבדיקת העסק ותקינותו בהתאם לחוקים השונים, כמו חוקי נגישות ובטיחות וכיוצ”ב. לאחר הזימון, הרשות או הגוף הנדרש לבצע את הבדיקות מספקים לבעל העסק דו”ח ליקויים, אשר יידרש לבצע התאמות לפיו.

מי מצבע בדיקות בהתאם לקבלת הצו?

ישנן מספר רשויות שמטפלות ומאשרות את הבדיקות שמופיעות בתוך צו רישוי עסקים:

 • לצורך מניעת סכנות לשלום הציבור ולצורך נקיטת אמצעי בטיחות מפני שוד ופריצות, יש לזמן את משטרת ישראל.
 • על מנת להבטיח איכות נאותה של סביבת העסק ועל מנת למנוע מטרדים ו/או מפגעים, יש לזמן את המשרד להגנת הסביבה.
 • כדי להבטיח את קיומם של דינים הנוגעים לכבאות אש, יש לזמן את כיבוי האש.
 • כדי להבטיח את הבטיחות של באי העסק וסביבתו – הלקוחות, העובדים, הספקים, עוברי האורח וכן הלאה – יש לזמן את משרד התעשיה, המסחר, העבודה והרווחה.
 • על מנת למנוע סיכונים בשל מחלות של בעלי חיים, זיהום במקורות מים, בחומרי הדברה, בדשן או בתרופות, יש לזמן את הווטרינר העירוני.
 • על מנת להבטיח את בריאות הציבור ותנאי תברואה נאותים, יש לזמן לבדיקות את משרד הבריאות.

צו רישוי עסקים

הרפורמה ברישוי

הרפורמה משנת 2018, המכונה גם “רישוי עסקים דיפרנציאלי” משלימה ומהווה המשך ישיר לרפורמה משנת 2012. היא נועדה לאזן בין מטרות החוק, שהם שמירה על בטיחות ובריאות הציבור ומניעת נזקים, בכללותם נזקים סביבתיים ועוד, לבין הרצון לעודד את הפעילות הכלכלית במשק ולצמצם את הפגיעה בעסקים, וכן להבטיח שקיפות ונגישות לדרישות השונות, כולל פרסום של מפרטים אחידים בנושא.

בכללותה, הרפורמה חותרת לשיפור וייעול של תהליכי רישוי לפי צו רישוי עסקים, וזאת על ידי הגדרת ההליכים השונים, כפי שהם מותאמים לסוגים שונים של עסקים ותחומי הפעילות השונים. למעשה, מכאן נגזר שמה “רישוי עסקים דיפרנציאלי”. במסגרת הרפורמה נקבעו מסלולי רישוי שהותאמו למורכבות העסק. כך, עסק קטן עובר מסלול קצר, שהולך וגדל ככל שסדר גודלו ומורכבותו של העסק גדלים.

הרפורמה גם מסייעת לקצר את זמן הטיפול בבקשה לרישיון על ידי חיוב גורמי הרישוי הנדרשים למענה, בדיקות, הגשת דו”חות ועוד. כאשר אלו לא עומדים במכסת הזמן שניצבת לרשותם, בעל העסק יכול לראות בכך אישור להמשך ההליך.

כעת, הממשלה מצידה, נתנה לבעלי העסקים את האפשרות לקצר ולזרז את ההליך ככל שניתן. בשל כך, היא מעבירה את הכדור לידיהם של בעלי העסקים, וכן את האחריות לביצוע ויישום כל הדרישות הנגזרות לצורך יישום צו רישוי עסקים והשלמת הליך הוצאת רישיון העסק.

צו רישוי עסקים- מה עושים עכשיו?

עבור עסקים מסוימים, עמידה בתנאי צו רישוי עסקים יכולה להיות עניין פשוט למדי. אולם, עבור רבים אחרים, זה עלול להיות עניין מורכב, ויש שלא ידעו להגדיר לבדם מה הדרישות של החוק לגבי העסק שהם מעוניינים להפעיל. במידת הצורך, מוטלת על בעלי העסקים האחריות לפנות לגורמים מקצועיים, לרבות מהנדסים או מומחי נגישות, שיסייעו בהבנת הצו ויישום כל הנדרש מהם לצורך פתיחת העסק ותפעולו.

אם ברצונכם לפתוח עסק חדש או לחילופין אתם לקראת שיפוץ של העסק ואולי בדיוק בשלב החלפת בעלים, תוכלו להיעזר בשירותי החברה נועה כיבוי ורישוי. באמצעות הידע שרכשנו לאורך השנים ועבודה מול מנעד רחב של עסקים וארגונים נוכל לעזור ולזרז את כל התהליך לקבלת הרישיון, נטפל בטפסים הרלוונטיים כמו צו רישוי עסקים ונפנה לגורמים המתאימים בהתאם לסוג העסק שלכם. השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם להצעת מחיר עבור יעוץ וליווי לקבל רישיון עסק.

פירוט סיווג פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים

לנוחותכם, קישור להורדת מסמך pdf עם פירוט מלא פורסם באתר משרד הפנים רישוי עסקים, במסמך תקבלו מידע על חלוקה למסלולים: תצהיר, היתר מזורז א’, היתר מזורז ב’. וטבלת פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים.

במסמך תמצאו את כל הקישורים הרלוונטיים, שיעזרו לכם להתקדם עם הוצאת רישיון עסק. השאירו פרטים בטופס ונשמח לעזור לכם עם ליווי בכל שלבי התהליך עד לקבלת הרישיון וטיפול במסמכי דרישות מביקורת שנתית של הרשויות השונות.

יצירת קשר

השאירו פרטים ואת נושא הפניה ואני אדאג לחזור אליכם בהקדם

Open chat
1
עזרה מישהו?
נועה כיבוי ורישוי
היי
אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן